PRIVACY- & COOKIEBELEID – EU Deze privacy policy
(“Policy”) beschrijft de persoonsgegevens die worden verzameld of gegenereerd (verwerkt) wanneer u gebruik maakt van de websites van Sportief Besteed Groep (de “Sites”), zoals sportheroes.nl en sportief advies.nl. Deze Policy beschrijft de categorieën van persoonsgegevens die verzameld worden bij het gebruik van de Sites en Apps en hoe uw persoonsgegevens gebruikt, gedeeld en beschermd worden. De Policy beschrijft verder welke keuzes u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u ons kan contacteren.

WIE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Welke Sportief Besteed Groep entiteit verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hangt af van de manier waarop u van onze Sites en Apps gebruikt maakt en van waar u zich bevindt in de wereld. De relevante Sportief Besteed Groep filialen worden hierna “wij/we” genoemd.

WELKE persoonsgegevens verzamelen we en WANNEER doen we dat?
Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens mee te delen om u de producten e de gegevens van uw sociaal netwerk om de informatie van een App op uw sociaal netwerk te kunnen delen. Deze persoonsgegevens omvatten uw:  Foto’s, contacten en kalenderinformatie  Sociale netwerkinformatie, inclusief accountgegevens en alle informatie afkomstig van uw openbare posts met betrekking tot Sportief Besteed Groep of uw contacten met ons Wanneer u gebruik maakt van onze Sites en Apps, worden er gegevens automatisch verzameld en doorgegeven aan Sportief Besteed Groep door de technologieplatformen die u de dienst bieden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat uw internetbrowser of mobiele toestellen bepaalde gegevens met Sportief Besteed Groep delen doordat deze apparaten interageren met de Sites of Apps van Sportief Besteed Groep. Meer informatie hieromtrent vindt u in het gedeelte betreffende de Cookies en Pixeltags verder in de Policy. Deze gegevens omvatten:  Apparaat-ID´s, oproep status, netwerktoegang, opslag- en batterij-informatie  Cookies, IP-adressen, referral-headers, gegevens die uw internet browers en de versie ervan identificeren, en web beacons en tags

Middelen waarmee u kunt controleren wat wij verzamelen
Wanneer u gebruik maakt van onze Apps informeren we u ook over de verzameling en het gebruik van uw gegevens via standaardmachtigingen in app stores en mobiele besturingssystemen, en tijdens het gebruik van de App. Waar nodig, vragen wij u om uw toestemming. In veel gevallen bieden internetbrowsers of mobiele toestellen aanvullende middelen waarmee u zelf kunt bepalen wanneer uw apparaat bepaalde soorten informatie verzamelt of deelt. Uw mobiel toestel of internetbrowser kan bijvoorbeeld middelen verschaffen waarmee u het gebruik van cookies of het delen van uw locatie kan controleren. Wij moedigen u aan om u vertrouwd te maken met deze middelen die beschikbaar zijn op uw toestellen en deze te gebruiken.

WAAROM en HOE we uw persoonsgegevens gebruiken (verwerken)
Wij gebruiken de persoonsgegevens die we van u verzamelen als volgt: Om de functies van de Sites en diensten, die u vraagt, te leveren Wanneer u onze Sites gebruikt, zullen wij uw gegevens gebruiken om u het door u geselecteerde product of de door u geselecteerde dienst te leveren. Als u bijvoorbeeld een aankoop doet of als u deelneemt aan een event of een promotie, zullen wij de door u opgegeven contactgegevens gebruiken om met u te communiceren over uw aankoop, het event of de promotie. In sommige gevallen is het mogelijk dat u, om specifieke functies op onze Sites en diensten te kunnen gebruiken, aanvullende gegevens of aanvullende toestemming om bepaalde gegevens op een bepaalde manier te gebruiken aan Sportief Besteed Groep moet geven. Om gegevens op sociale media te delen, zal u mogelijk genoodzaakt zijn de accountgegevens van uw sociale media-account op te geven.

Om informatie over onze producten, diensten en events mee te delen, en voor andere promotiedoeleinden
Wanneer u een Sportief Besteed Groep account aanmaakt, kunnen wij de door u meegedeelde informatie en informatie van andere Sportief Besteed Groep-bronnen, zoals uw gebruik van de Sites van Sportief Besteed Groep en uw deelname aan Sportief Besteed Groep events gebruiken om u gepersonaliseerde berichten te sturen over nieuws, producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. Wanneer toepasselijk recht dit vereist, vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming voordat wij uw persoonsgegevens verwerken of delen met een derde om u informatie over Sportief Besteed Groep, diensten en events te sturen die voor u interessant kunnen zijn.

Om onze bedrijfsactiviteiten, producten en diensten te exploiteren, te verbeteren en te handhaven
Wij kunnen de door u meegedeelde gegevens gebruiken in het kader van de uitvoering van onze activiteiten. Bijvoorbeeld, als u een aankoop doet, kunnen we de informatie die u ons verschaft in het kader van die aankoop gebruiken voor boekhoudkundige, audit- en andere interne functies. Een ander voorbeeld is dat wij de gegevens over uw gebruik van onze producten en diensten kunnen aanwenden om uw gebruikservaring te verbeteren en om ons te helpen technische en dienstverleningsproblemen vast te stellen en onze Sites en Apps te beheren.

Om de rechten, eigendom of veilig1heid van Sportief Besteed Groep of anderen te vrijwaren
Wij kunnen de gegevens over hoe u onze Sites gebruikt eveneens gebruiken ter preventie of detectie van fraude, misbruik, illegaal gebruik en inbreuken op onze gebruiksvoorwaarden en om gerechtelijke bevelen, verzoeken van de overheid, alsook toepasselijke wetten na te leven.

Voor algemene onderzoeks- en analytische doeleinden
We verwerken gegevens over hoe onze bezoekers onze Sites en diensten gebruiken om het gedrag en de voorkeuren van klanten beter te begrijpen. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie over hoe bezoekers van Sportief Besteed Groep.com producten zoeken en vinden, gebruiken om een beter inzicht te krijgen in hoe we het best producten organiseren en presenteren in onze winkel.

Andere doeleinden
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook op andere manieren gebruiken en zullen u in dit geval, bij de gegevensverzameling, specifieke informatie hieromtrent verschaffen en, voor zover nodig, uw toestemming daartoe vragen.

DELEN van uw persoonsgegevens
Delen van gegevens door Sportief Besteed Groep Sportief Besteed Groep deelt uw persoonsgegevens met:  Sportief Besteed Groep entiteiten voor de doeleinden en onder de voorwaarden als hierboven vermeld  Derde-dienstverleners die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van Sportief Besteed Groep, bijvoorbeeld voor de verwerking van kredietkaart- en betalingsgegevens, verzendingen en leveringen, beheer van onze gegevens, verspreiding van e-mails, onderzoek en analyse, de promotie van het merk en onze producten, alsook het beheren van bepaalde diensten en functies  Andere derden voor zover dit noodzakelijk is om: overheidsverzoeken en gerechtelijke bevelen in te willigen of toepasselijke wetten na te leven; (ii) illegaal gebruik van onze Sites en Apps of inbreuken op de Gebruiksvoorwaarden van onze Sites en Apps en ons beleid te voorkomen, (iii) onszelf te verdedigen tegen claims van derden; en (iv) te assisteren bij fraudepreventie of onderzoeken naar fraude (bv. namaak) Wij verkopen, verhandelen en delen uw persoonsgegevens niet noch dragen wij deze over aan externe partijen die niet behoren tot het Sportief Besteed Groep concern en derde verwerkers. Wij kunnen uw persoonsgegevens eveneens doorgeven ingeval van verkoop of overdracht van de totaliteit of een gedeelte van ons bedrijf of activa (ook ingeval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening).

Delen van gegevens door uzelf
Wanneer u bepaalde sociale functies op onze Sites of Apps gebruikt, kunt u een openbaar profiel aanmaken dat informatie bevat zoals uw schermnaam, profielfoto en thuisstad. U kunt eveneens inhoud delen met uw vrienden of met het publiek, waaronder informatie over uw Sportief Besteed Groep activiteit. Wij raden u aan gebruik te maken van de middelen die Sportief Besteed Groep aanbiedt om het sociale delen van informatie te beheren en die u toelaten te bepalen welke informatie u via de sociale functies van Sportief Besteed Groep beschikbaar wenst te maken.

BESCHERMING en BEHEER van uw persoonsgegevens
 Encryptie & Beveiliging: Wij maken gebruik van een verscheidenheid aan technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, inclusief encryptie en authenticatiemiddelen, om uw persoonsgegevens te beveiligen. Uw persoonsgegevens worden bewaard op systemen achter beveiligde netwerken en zijn alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen met speciale toegangsrechten voor deze systemen.  Internationale gegevensdoorgifte: De persoonsgegevens die wij verzamelen of genereren (verwerken) in de context van onze Sites worden in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Bepaalde gegevensontvangers met wie Sportief Besteed Groep uw persoonsgegevens deelt, kunnen in een ander land gelokaliseerd zijn dan het land waar uw persoonsgegevens aanvankelijk verzameld werden. Het is mogelijk dat de wetgeving in dergelijke landen niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als het land waar u uw persoonsgegevens aanvankelijk gegeven heeft. Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in andere landen, inclusief de Verenigde Staten van Amerika, zullen we deze informatie desalniettemin beschermen zoals beschreven in deze Policy en in overeenstemming met toepasselijk recht. Indien u zich in de Europese Economische Ruimte (“EER”) of Zwitserland bevindt, zullen wij maatregelen nemen om de toepasselijke wettelijke vereisten na te leven en afdoende bescherming te waarborgen bij de doorgifte van persoonsgegevens naar ontvangers in landen buiten de EER of Zwitserland.  Bewaring van uw gegevens: Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig voor de doeleinden waarvoor we deze verzamelen, behalve indien de wet anders vereist.  Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: U heeft het recht op toegang tot uw gegevens en tot wijziging of verwijdering indien de door ons opgeslagen gegevens onjuist of anderszins onwettig zijn. U heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, alsook tegen het gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. In gevallen waarin wij uw specifieke toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Om uw (e-mail of sms) inschrijvingen te wijzigen of in het geval u geen verdere meldingen van Sportief Besteed Groep meer wenst te ontvangen, kunt u uw voorkeuren wijzigingen in de sectie “mijn profiel bekijken of wijzigen” op onze Sites. U kunt ook contact met ons opnemen om uw recht van toegang, wijziging of verwijdering uit te oefenen of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens via de contactgegevens in de sectie “Vragen en Feedback” hieronder of door een e-mail te zenden naar info@sportiefbesteedgroep.nl.

COOKIES en pixel tags
Wanneer u onze Sites gebruikt, ontvangt Sportief Besteed Groep informatie, die mogelijk persoonsgegevens bevat, van uw browser en slaat deze informatie op. Wij gebruiken verschillende methodes, zoals cookies en pixeltags, om deze informatie te verzamelen, en deze kan de volgende gegevens bevatten: (i) IP-adres; (ii) unieke cookie code, cookie informatie en informatie of uw apparaat al dan niet uitgerust is met software die toegang biedt tot bepaalde functies; (iii) unieke ID en type van toestel; (iv) domein, browsertype en taal, (v) besturingssysteem en systeeminstellingen; (vi) land en tijdzone; (vii) voorheen bezochte websites; (viii) informatie over uw interactie met onze Sites, zoals klikgedrag, aankopen en aangegeven voorkeuren; en (ix) toegangstijden en refererende URL’s. Derden kunnen eveneens informatie verzamelen via onze Sites door middel van cookies, plugins en widgets. Deze derden verzamelen deze gegevens rechtstreeks van uw internetbrowser en de verwerking van deze gegevens is onderworpen aan hun eigen privacy policies. Wij gebruiken cookies en pixeltags om het gebruik van de Sites door onze klanten te volgen en om inzicht te krijgen in de voorkeuren (zoals land- en taalkeuze) van onze klanten. Dit stelt ons in staat om diensten te leveren aan onze klanten en hun online-ervaring te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies en pixeltags om geaggregeerde gegevens te verzamelen met betrekking tot het verkeer op en de interactie met de Sites, zodat wij trends kunnen vaststellen en statistische gegevens kunnen verkrijgen om onze Sites te verbeteren. In het algemeen zijn er drie categorieën van cookies die we op onze Sites gebruiken:  Functioneel: Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteiten van de Site en zijn daarom altijd ingeschakeld. Tot deze categorie behoren cookies die ervoor zorgen dat u wordt herinnerd wanneer u op onze Sites surft binnen één enkele sessie of, indien u dit wenst, van sessie tot sessie. Zij zorgen ervoor dat het winkelwagentje en het check-out proces mogelijk zijn en helpen bij beveiligingskwesties en bij het naleven van regelgeving.  Prestaties: Met behulp van deze cookies kunnen we de functionaliteit van onze Sites verbeteren door het gebruik ervan te volgen. In sommige gevallen zorgen deze cookies ervoor dat we uw verzoek sneller kunnen verwerken en maken deze cookies het mogelijk voor ons om de door u geselecteerde voorkeuren te onthouden. Indien u deze cookies weigert, kan dit leiden tot minder gerichte aanbevelingen en een trage werking van de Sites.  Sociale media: Sociale media cookies bieden u de mogelijkheid om een verbinding te maken met uw sociale netwerken en informatie van onze Sites via sociale media te delen. Voor een volledig en actueel overzicht van iedere derde die zich toegang verschaft tot uw internetbrowser (via de Sportief Besteed Groep Sites of elders), raden wij u aan een daartoe bestemde browser plugin te installeren. U kunt er ook voor kiezen dat uw computer u iedere keer wanneer een cookie wordt verzonden waarschuwt, of u kunt alle cookies uitschakelen. U kunt dit doen via uw browserinstellingen op elke browser en toestel dat u gebruikt. Iedere browser is enigszins anders, dus kijk in het Help-menu van uw browser voor de juiste manier om uw cookie-instellingen te wijzigen. Indien u cookies uitschakelt, kan het zijn dat u geen toegang heeft tot verschillende functies die onze Sites en Apps efficiënter maken en bepaalde diensten zullen niet goed functioneren.

WIJZIGINGEN aan onze privacy policy
Zowel het toepasselijk recht als onze praktijken veranderen in de loop van de tijd. Indien wij beslissen om onze Policy te herzien, zullen wij de wijzigingen op onze Sites posten. Als wij de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken wezenlijk wijzigen, zullen wij u hiervan van tevoren op de hoogte stellen, of voor zover wettelijk vereist uw toestemming vragen alvorens dergelijke wijzigingen te implementeren. Wij raden u ten stelligste aan onze Policy te lezen en op de hoogte te blijven van onze werkwijze. Deze Policy werd voor het laatst gewijzigd in november 2016.

VRAGEN en feedback
Al uw vragen, opmerkingen en zorgen met betrekking tot onze Policy en privacy praktijken zijn welkom. Indien u feedback wenst te geven of indien u vragen of zorgen heeft, kunt u contact opnemen met Consumer Services/Privacy, Sportief Besteed Groep, Vulcanusweg 263C 2624AV Delft, Nederland of ons een e-mail sturen op info@sportiefbesteedgroep.nl.