Over ons

Wij zijn Sport Heroes, een maatschappelijk marketingbureau. In ons werk realiseren we middels gerichte marketing maatschappelijke doelen. Als creatief bureau maken we daarbij zoveel mogelijk gebruik van de kracht van het in beweging brengen van kwetsbare doelgroepen. Letterlijk en figuurlijk. In beide gevallen geloven we in het vertellen van échte verhalen.

Alle projecten waar we met trots en veel energie aan werken, hebben een gemene deler. Ze zorgen in het proces of in het resultaat altijd voor positieve maatschappelijke impact. We kennen de weg dan ook goed binnen gemeenten, op de sociaal-maatschappelijke markten, in zorg & welzijn, het verenigingsleven, lokaal beleid en binnen het onderwijs.

Sport Heroes kan rekenen op jarenlange ervaring, een grote kennisbank en breed netwerk van haar overkoepelende organisatie Sportief Besteed Groep. Binnen die groep werken verschillende werkmaatschappijen aan de actieve maatschappij waarin iedereen meedoet. Ook Sport Heroes draagt graag bij aan die missie.

Sportief Besteed Groep
Bij Sportief Besteed Groep (SBG) werken onder meer buurtsportcoaches, sportleiders, verenigingsondersteuners, adviseurs gezonde omgeving, projectmanagers en marketing- en communicatiespecialisten. Dit gebeurt in elf verschillende accounts, allen met hun eigen expertise, maar werkend vanuit een gezamenlijke missie. De energieke houding en maatschappelijke betrokkenheid is onze grote kracht. We verbinden beleid en uitvoering en zijn daarmee een belangrijke schakel in het realiseren van de gezonde en actieve samenleving waarin iedereen meedoet.

SBG streeft ernaar om gemeenten die zich willen inzetten op maatschappelijke thema’s te ondersteunen en te voorzien van concepten en campagnes die zorgen voor een groter bereik en nog meer maatschappelijke betrokkenheid.

Samen werken we aan het realiseren van positieve veranderingen en het bevorderen van een gezonde leefstijl onder inwoners in een gemeente.

Missie
Het realiseren van de actieve en gezonde samenleving waarin iedereen meedoet.

Als we onze ogen dicht doen en dromen over de toekomst…

Zien we lachende kinderen die onbezorgd buitenspelen. Groepen jongeren die helpen de buurt schoon te houden. Ouderen die gezellig samen de boer op gaan. Een samenleving die bruist; die leeft!

Een samenleving waarin iedereen meedoet en en iedereen dezelfde kans heeft op geluk, voldoening en betekenis. Klaar om in jouw gemeente een actieve en gezonde samenleving te realiseren waarin iedereen meedoet?

Betekenis
Beweging brengen in het leven van een ander.

Wij geloven in een wereld waar iedereen, van 0 tot 100 jaar, in beweging is. Door zich enerzijds fysiek in te spannen om fit en gezond te zijn én door anderzijds persoonlijke groei na te streven voor een waardevolle bijdrage aan de samenleving.

We zorgen dat kinderen onbezorgd buiten spelen, jongeren hun talenten ontdekken en ouderen lang en gelukkig thuis wonen.

Onze focus ligt op het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken als eenzaamheid, armoede of integratie. Kwetsbare groepen, jong of oud, hebben altijd onze speciale aandacht. 

Wij zijn in staat écht het verschil te maken door via ons brede netwerk van maatschappelijke partners vraag en aanbod duurzaam aan elkaar te verbinden en beleid te vertalen naar concrete programma’s in de praktijk. Zo investeren wij in een sterke sociale basis.